RC Arnhem Huissen

Rotary helpt mensen

Rotaryclubs kiezen zelf hun goede doelen: van een eenmalige actie voor de plaatselijke school tot een meerjarig project in het buitenland (regelmatig in samenwerking met de Rotaryclub ter plaatse). Alle doelen hebben gemeen dat ze vallen onder een van de zes zogenaamde ‘focusgebieden’ waar Rotary zich op richt:

Vrede en conflictbeheersing

Preventie en behandeling van ziekten

Water en sanitatie

Gezondheid van moeder en kind

Basisonderwijs en alfabetisering

Economische en sociale ontwikkeling

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap,zowel financieel als daadwerkelijk en zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties; is een van de pijlers van Rotary. Vaak fungeert Rotary als lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

De commissie Community Service (C.S.) houdt zich hiermee namens de rotaryclub Arnhem / Huissen bezig. Aanvragen voor ondersteuning die de club bereiken, worden op voordracht van de commissie C.S. door het bestuur en de leden beoordeeld en indien mogelijk gehonoreerd.

Getracht wordt jaarlijks aan internationale-, regionale- en lokale doelen hulp te bieden. Omdat C.S. ook is ‘laten zien wie we zijn en wat we doen’. willen we ons meer manifesteren in de lokale samenleving.

De steun kan bestaan uit 'handen uit de mouwen' of het helpen met geld of goederen; in de vorm van projecten of door een donatie.

Projecten die wij ondernomen hebben zijn:

De aanleg van een midgetgolf- en jeu de boulebaan in Huissen

Het opknappen van een kinderdierenpark in Huissen

De renovatie van een kindertehuis in de Oekraine

De renovatie van een clubhuis voor gehandicapte scouts in Arhnem en

Het woonrijp maken van flats tbv een begeleid wonen project in Schuytgraaf

Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

Kleding project kansarme kinderen in Turkije

Drinkwaterproject in ontwikkelingsgebieden ism Join the Pipe

Skelterboxen tbv catastrofes in Haiti, de Filipijnen en Nepal maar ook voor de tsunami en de vluchtelingen in Turkeye

Een onderwijs project in Malawi ism st Edukans en het Lorentz.

Onderhoud aan natuurprojecten van de stichting Lingewaard Natuurlijk

De Stichting Blessed Generation voor een thuis en goedonderhoud t.b.v. weeskinderen in Kenia

 

Daarnaast geven wij financiele steun, Voorwaarde hiervoor is, dat het niet gaat om:

  • projecten die eigenlijk gefinancierd dienen te worden door een overheid of
  • algemene fondswerving. Wij willen meewerken aan de realisatie van zichtbare, tastbare en/of benoembare zaken.

Een jaarlijks terugkerend fundraisingprofect is onze wijnproeverij.

Hebt U ook een project of doel waarvoor U wel sponsoring wilt ? Klik dan hier----------> Sponsoraanvraag

Om dit alles mogelijk te maken doen wij aan fondswerving. 

Wilt U ons ook steunen ? Meldt U dan hier :Fondswerving